Robinhood Bonus

Event Time : 2022/11/16 00:00 - 2023/01/31 23:59

Robinhood Bonus

PANAHON NG PANAHON

Disyembre 1st ~ Sino ang Alam

★ Magagamit sa lahat ng nakarehistro sa 7Bet

★ Ang bawat kabuuang pagkawala sa [ Mga Larong Bingo ] ay nakakakuha ng isang 15% na walang limitasyong Rescue Bonus awtomatikong sa susunod na araw sa 11 AM

※ 【 Araw-araw na 10% + Lingguhan 5% = 15% 】※

※ 7Bet reserba ang karapatan sa panghuling paliwanag