Mga sweepstakes ng Facebook

Event Time : 2022/10/01 00:00 - 2023/06/30 23:59

Mga sweepstakes ng Facebook

Ibahagi ang post na "5% cashback, magdeposito ng higit sa 500" sa limang pampublikong pangkat na may higit sa 100 katao

5 draw bawat linggo, bonus 2000P

Nang walang abiso sa anunsyo, kapag natapos ang kaganapan.

※ May karapatan ang SevenBet sa pangwakas na paliwanag, ang anumang mga kaugnay na pagbabago ay ipahayag sa pangkat nang walang paunang paunawa※