Nagse-save ng Bingo Warrior

Event Time : 2022/11/28 00:00 - 2023/01/29 23:59

Nagse-save ng Bingo Warrior

Oras ng Kaganapan: Ika-1 ng Disyembre - hanggang sa karagdagang paunawa

Uri: Lingguhang Pagsagip ng Bonus

Angkop: Lahat ng Mga Larong Bingo sa site

Limitasyon ng Pag-alis: 1X Turnover ( Para sa lahat ng mga laro )

Nilalaman:

★ Magagamit sa lahat ng mga rehistradong miyembro sa 7Bet

★ Ang bawat tao'y kabuuang pagkawala ng higit sa 1000p sa [ mga laro ng bingo ] ay awtomatikong makakatanggap ng isang 5% ( pagkawala ng halaga ) walang limitasyong rescue bonus sa 11:00 tuwing Lunes.

※ 7Bet reserba ang karapatan sa panghuling paliwanag